Klavzula o omejitvi odgovornosti

 

Ta spletna stran omogoča javnosti dostop do informacij o dejavnostih in pobudah Trgovinske zbornice v Trstu.
Naš cilj je zagotavljati aktualne in točne informacije. Če nam bodo sporočene napake, se jih bomo potrudili popraviti, vendar pa Trgovinska zbornica v Trstu ne prevzema odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na tej spletni strani.
To so informacije, ki:
  • so izključno splošnega značaja in se ne nanašajo na konkretno osebo ali organizacijo;
  • niso vedno nujno izčrpne, popolne, natančne in ažurirane;
  • so včasih povezane z drugimi spletnimi stranmi, nad katerimi Trgovinska zbornica v Trstu nima nikakršnega nadzora in za katere ne prevzema nobene odgovornosti;
  • ne predstavljajo strokovnega ali pravnega mnenja.
Cilj ustanove je čimbolj zmanjšati motnje zaradi tehničnih težav, vendar je del podatkov ali informacij na spletni strani lahko izhaja ali je strukturiran v datotekah ali formatih, ki vsebujejo napake. Zato je nemogoče zagotoviti, da ne bi prihajalo do prekinitev oz. da na storitev ne bi vplivale tudi kakšne druge težave. Trgovinska zbornica v Trstu ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave pri uporabi te spletne strani ali drugih z njo povezanih strani.
Ta klavzula o izključitvi odgovornosti pa nikakor ne omejuje odgovornosti v primeru kršenja določb veljavne nacionalne zakonodaje, niti v primeru, ko to ni mogoče na podlagi navedenega zakona.