Dobim digitalni podpis

Digitalni podpis

Kam: Borzni trg, 14, Trst - mezanin – soba št 1 (čakalnica) 
Komu se obrniti Register podjetij 
Kdaj: od ponedeljka do petka od 08.30 do 12.00
Kontakti: 040 6701 213 – fax 040 6701 329

Digitalni podpis se lahko opredeli kot elektronsko različico klasičnega podpisa na papirju in ima enako pravno veljavnost kot slednji. Tesno je povezan z elektronskim dokumentom in slednjega izpopolnjuje s številnimi podatki, ki nedvoumno potrjujejo njegovo integriteto, avtentičnost in neoporečnost.

Temeljne značilnosti elektronskega dokumenta z digitalnim podpisom so:

  • avtentičnost: nedvoumna istovetnost podpisnika;
  • integriteta: jamstvo, da elektronski dokument po podpisu ni bil nedovoljeno spremenjen;
  • neoporečnost: šteje se, da digitalni podpis pripada lastniku naprave za elektronsko podpisovanje, razen če obstaja dokaz o nasprotnem;

pravna veljavnost: podpisani elektronski dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom izpolnjuje pravne zahteve glede pisne oblike, če je izdelan ob upoštevanju tehničnih pravil, ki so določena v skladu z 71. členom (zakonskega odloka št. 82-CAD z dne 7. marca 2005) ter daje možnost preverjanja istovetnosti avtorja in verodostojnosti dokumenta.
Digitalni podpis je mogoče izdelati s pomočjo nacionalne kartice za dostopanje do spletnih storitev javne uprave(s posebnim čitalnikom, ki se ga poveže z računalnikom) ali s prenosno napravo, poimenovano poslovni ključ (Business Key).
 
Zahtevani pogoji
 
dopolnili ste 18 let;
ste imetnik davčne številke (ali podobne identifikacijske številke);
imate elektronsko pošto (za vso komunikacijo s strani ustanove izdajateljice);
ste imetnik veljavnega osebnega dokumenta, ki ga je potrebno predložiti na okencu;
niste imetnik elektronske osebne izkaznice.
 
 
Cene
Prva izdaja kartice CNS je brezplačna za zakonitega zastopnika podjetij s sedežem v pokrajini, ki so vpisana v register podjetij.
Za nadaljnje kartice je potrebno plačati 25,00 € – vključno s tistimi, izdanimi za strokovnjake in fizične osebe.