Okence za zakonitost

V sodelovanju z združenjem Libera, ki je v znamenju promocije zakonitosti in pravice nastala marca 1995 z namenom, da civilno družbo spodbudi k boju proti mafijam, je Trgovinska zbornica v Trstu 1. julija 2014 vzpostavila “Okence za zakonitost”. Pokraijnska svetovalna točka nudi prvo pomoč vsem, ki so prezadolženi, doživljajo hudo finančno krizo ali katerokoli drugo ekonomsko stisko, zaradi česar obstaja tveganje, da postanejo žrtve izsiljevanja in oderuštva; okence pa je splošneje namenjeno vsakomur, ki se sooča s protizakonitimi okoliščinami.
Dejavnost okenca ni omejena na poslušanje in nudenje psihološke pomoči, ampak zajema tudi strokovno (ekonomsko in pravo) svetovanje inpodporo žrtvam kriminalitete v postopku prijave doživetih krivic, saj naš končni namen ni zgolj preprečevanje, temveč celovit boj proti tem pojavom.

Okence za zakonitost (v italijanščini)

Soba št. 205 – 2. nadstropje
Odprto ob torkih od 09.00 do 12.00
Tel. +39 040 6701334 – Mobi +39 360 1039941
sportello.legalita@ts.camcom.it