Podjetniška omrežja

Mreža podjetij temelji na pogodbi med podjetji, pri čemer sodelujoči soglašajo s tem, da dejavnost in sredstva postanejo skupna, da bi tako okrepili svoje poslovanje in povečali konkurenčnost sodelujočih podjetij.
Podjetja, ki pripadajo eni izmed mrež priznanih podjetij, uživajo določene davčne, administrativne in finančne ugodnosti.

S takšno pogodbo želijo podjetniki, posamezno ali skupaj, povečati svojo inovativnost in konkurenčnost na trgu. V ta namen se na podlagi skupnega programa mreže obvezujejo, da bodo sodelovali v vnaprej določenih oblikah in okvirih, povezanih z delovanjem njihovih podjetij, izmenjevali informacije in storitve industrijske, poslovne, tehnične ali tehnološke narave ter skupaj izvajali eno ali več dejavnosti, ki so del poslanstva njihovega podjetja.
Pogodba mora biti overjena javna ali zasebna listina in mora vsebovati vsaj:
  • ime ali firmovsakega izmed udeležencev pri prvem podpisu pogodbe ali naknadni pridružitvi;
  • strateške cilje v povezavi z inovacijami in povečanjem konkurenčnosti udeležencev ter dogovorjena pravila za ocenjevanje napredka v zvezi s temi cilji;
  • opredelitev programa mreže, ki vsebuje pravice in dolžnosti vsakega udeleženca, načine izvajanja skupnega cilja ter, če je predvidena institucija za skupni premoženjski sklad, ukrepe in kriterije ocenjevanja začetnega kapitala in morebitnih naknadnih prispevkov, ki jih vsak udeleženec mora vložiti v sklad, kot tudi pravila za upravljanje samega sklada;
  • v času trajanja pogodbe pravila o pridružitvi drugih podjetnikov in, po potrebi, neobvezne razloge za predčasno odpoved in pogoje za izvajanje povezanih pravic.
Pogodba o mreži podjetij se vpiše v sodni register, v katerega so vpisani vsi udeleženci, veljati pa začne, ko se izvede zadnji vpis vseh, ki niso bili prvi podpisniki.

Za več informacij:

http://www.retidiimprese.it/
http://www.retimpresa.it/index.php/it/documenti/normative
http://www.leggioggi.it/2011/03/28/reti-di-imprese-disciplina-fiscale/