Universitas Mercatorum

Namen Univerze na daljavo v sistemu Trgovinskih zbornic je oblikovati ponudbo izobraževanja, katere glavna ciljna skupina so že zaposleni, ki želijo pridobiti akademski naslov preko on-line študija.
Ime Universitas Mercatorum (www.unimercatorum.it, spletna stran v italijanščini) izraža izvor, značilnosti in vlogo gospodarskih zbornic kot predstavniških teles skupnosti različnih subjektov in proizvodnega sektorja. Universitates Mercatorum so bile namreč združenja – predhodniki današnjih zbornic, katerih naloga je bila regulacija trga in varstvo interesov na vseh področjih trgovine.
Od takih začetkov so trgovinske zbornice v današnji ureditvi (skupaj z univerzami) postale samostojne ustanove za razvoj gospodarstva in lokalnih podjetij.
Univerza trgovinskih zbornic zato želi (tudi z imenom) dobiti pomen visoke šole, ki je zrasla iz podjetij za podjetja (v vseh gospodarskih sektorjih), s ciljem ovrednotenja človeškega kapitala.

Informacije:
Cristiana Vittigli
P.zza della Borsa/Borzni trg, 14 – 34121 Trieste
Tel. 040 6701261
universitadelleimprese@ts.camcom.it