Ustanova

Zbornica za trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo v Trstu, ustanovljena leta 1755, je samostojna javna ustanova, globoko ukoreninjena na območju svojega delovanja.
Glavni cilj Zbornice je spodbujanje razvoja lokalnih podjetij, v sodelovanju z drugimi krajevnimi ustanovami pa skrbi tudi za družbeno-gospodarsko upravljanje območja.

Ustanova uresničuje svoje strategije s programskim sklopom dejavnosti in projektov, ki so predstavljeni v dokumentu, ki je poimenovan kot Večletni in Programatični načrt.
Pet letni načrtovalni dokument 2011 – 2016, ki ga je odobril Svet zbornice s sklepom št. 18/GZ z dne 28. junija 2011, ta opredeljuje naslednje smirnice prednostnih ukrepov:

  1.  Trst mesto znanja
  2.  Trst, mesto izmenjav in povezav
  3.  Trst mesto za regeneracijo – Pristanišče in “Blue Economy”
  4.  Ustanova: okrepiti in izboljšati dejavnosti in storitev zbornice

 

Pravne reference

Statuto Statut (v italijanščini)