Generalni sekretar

Generalni sekretar je vodstvena oseba na organizacijskem vrhu ustanove.
Odgovoren je za splošno upravljanje ustanove, vodi osebje in določa splošne cilje ustanove in uprave v soglasju z Upravnim odborom in svetom zbornice.
Odgovoren je za pravilen potek sestankov Upravnega odbora in Sveta zbornice.
Funkcijo generalnega sekretarja opravlja dott. Pierluigi Medeot.