Kolegij revizorjev

Kolegij revizorjev ima tri redne člane, ki jih imenuje Svet zbornice na predlog predsednika Deželnega odbora in dva nadomestna člana, izvoljena na predlog predsednika Zbornice.
Kolegij izvaja računovodski in finančni nadzor upravljanja ustanove.
Kolegij ima štiriletni mandat od datuma sprejetja sklepa o imenovanju.
 

Sestavljajo ga


Nicola Cicchitti                  

predsednik

Joram Bassan   

redni član

Ave Chinetti

redni član