Organigram

Najvišje mesto v upravi Trgovinske zbornice zaseda generalni sekretar.
Struktura Zbornice je razčlenjena na področja in organizacijske enote.
Na predlog generalnega sekretarja lahko Upravni odbor ustanovi zunanje področne urade z osebjem.
Področje je struktura na najvišji ravni, ki opravlja pomembne naloge ustanove in ima vodilno vlogo.
Področja v organigramu Trgovinske zbornice v Trstu so:

  • Gospodarsko-finančna uprava, Raziskave in Statistika (katere sestavni deli so organizacijske enote "Finance in promocija, Statistični urad" ter "Upraviteljstvo in Splošne storitve");
  • Gospodarski register in Regulacija trga (katere sestavni deli so organizacijske enote "Register podjetij in seznami", "Okolje" in "Okence za konciliacijo in Poslovne storitve).


Uradi, katerih osebje je neposredno odgovorno generalnemu sekretarju, so:

  • Urad Kabineta predsednika,
  • Splošno tajništvo, Urad za odnose z javnostjo
  • Organizacijski razvoj, Kakovost, Nadzor upravljanja

 

 
 
 

 Organigramma Organigram (v italijanščini)