Sestava sveta Trgovinske zbornice Julijske Krajine


Svet zbornice je organ odločanja, ki ga sestavlja 23 članov.
Imenuje se z odločbo predsednika Deželnega odbora na temelju odločitve organizacij, ki zastopajo področja kmetijstva, obrti, zavarovalništva, trgovine, bančništva, industrije, poslovnih storitev, transporta in špedicije, turizma in drugih sektorjev, pomembnih za gospodarstvo na območju pristojnosti, kot tudi dveh predstavnikov sindikalnih organizacij in združenj za zaščito interesov potrošnikov in uporabnikov.
Svet zbornice med svojimi člani izvoli Predsednika in Upravni odbor ter imenuje člane Kolegija revizorjev.
Naloge Sveta so tudi odobritev Statuta, določitev splošnih smernic in odobritev večletnega programa dejavnosti (vključno z njegovim preverjanjem in usklajevanjem), odobritev letnega proračuna in njegovih dopolnitev ter računovodskih izkazov.
Svet zbornice ima petletni mandat od datuma ustanovitve.

 

Sestavljajo ga

Predsednik: Antonio Paoletti
Namestnik predsednika:
 
Arcidiacono Maria Francesca
Slobodni poklici
Bravar Diego
Industrija
Cappellari Gianfranco
Poslovne storitve
Carena Giancarlo
Transport in špedicija
Cecotti Michela
Industrija
Ciarrocchi Massimiliano
Poslovne storitve
De Martino Giuseppe
Združenja za varstvo potrošnikov in uporabnikov
Ercolani Cristiano
Industrija
Feruglio Carlo Antonio
Kmetijstvo
Grendene Giuliano
Obrtništvo
Madriz Gianluca
Trgovina
Nobile Michela
Trgovina
Paoletti Antonio
Majhna trgovinska podjetja
Piga Michele
Sindikalne organizacije
Procura Gilberto
Industrija
Renzi Erik
Zadruge
Romanelli Manlio
Poslovne storitve
Romanelli Maura
Obrtništvo
Sanzin Massimo
Obrtništvo
Soyer Thomas
Turizem
Sterpin Rigutti Franco
Poslovne storitve
Vecchiet Gianfranco
Bančništvo in zavarovalništvo
Vesnaver Bruno
Turizem