Upravni odbor Trgovinske zbornice Julijske Krajine


Upravni odbor je izvršni organ ustanove, ki ga sestavljajo predsednik in člani, ki jih izvoli svet zbornice.
Naloga upravnega odbora je priprava osnutka proračuna in njegovih sprememb ter sprejetje ukrepov za izvajanje dejavnosti zbornice.
Minimalno število članov upravnega odbora je pet, največje pa do tretjine članov sveta zbornice (v obeh primerjih vključeno s predsednikom).
Izvoljeni člani upravnega odbora morajo predstavljati sektorje gospodarstva, trgovine, obrti in kmetijstva.

Postopek imenovanja upravnega odbora Trgovinske zbornice Julijske krajine je še v teku.