Trst, investiranje v novo Evropo

Strategija tržaškega marketinga tržaške gospodarske zbornice: www.investireatrieste.it  (različica v italijanskem jeziku)

»Trst, investiranje v novo Evropo« je komunikacijski in promocijski projekt, ki ga je pripravila gospodarska zbornica v sodelovanju s Posebnim podjetjem Trieste On-Line. Projekt predstavlja možnosti, ki jih imajo zainteresirani potencialni investitorji na območju tržaške pokrajine.
Spletna stran je privlačna za investitorje, intuitivna, dinamična in vsebuje natančne informacije o lokacijskih prednostih območja, o partnerjih, ki so pristopili k projektu in o pobudah same gospodarske zbornice ter njenih posebnih podjetji.

www.investireatrieste.it  (različica v italijanskem jeziku)