Posebno podjetje Aries

Od leta 1992 se ukvarja s promocijo in razvojem gospodarstva v Tržaški pokrajini.
V sodelovanju s poklicnimi združenji in v skladu s strategijo Trgovinske zbornice nudi Aries podjetjem
na tem območju niz storitev preko naslednjih uradov:

  • Urad za ustanovitev in razvoj podjetij
  • Urad za internacionalizacijo in komunitarne politike
  • Urad za sejemske prireditve

www.ariestrieste.it