Storitve po dogovoru

Kam: Borzni trg, 14, Trst - mezanin – soba št 1 (čakalnica) 
Komu se obrniti Register podjetij 
Kdaj: od ponedeljka do petka od 08.30 do 12.30 
Kontakti: 040 6701 213 – fax 040 6701 329

Ta stran omogoča uporabo storitev po dogovoru z uradi Trgovinske zbornice.
Prosimo, da kliknete na storitev, ki vas zanima (glej seznam na tej strani) in sledite navodilom.
Potrditev datuma in ureprejmete po elektronski pošti.
 

Po dogovoru z uradom je trenutno mogoče uporabljati naslednje storitve: 

Državna kartica za storitve (Carta Nazionale dei Servizi – CNS)

Kartica CNS, ki jo izdajo trgovinske zbornice na pametni kartici ali USB ključku je integrirano orodje, ki osebam s funkcijo znotraj podjetja omogoča digitalen podpis elektronskih dokumentov (bilance, računi, pogodbe itd.) in vstop v omrežje storitev javne uprave.
Poleg tega kartica CNS omogoča brezplačen dostop do informacij v zvezi z lastnim podjetjem iz registra podjetij prek portala registroimprese.it.

Za izdajo se je potrebno zglasiti:

 • neposredno na okencu, po predhodnem dogovoru. V tem primeru je potrebna fizična prisotnost prosilca (kartice ni mogoče izdati pooblaščencu);

 • pri pooblaščenem posredniku. V tem primeru za izdajo kartice CNS na okencu trgovinske zbornice ni potrebna fizična prisotnost neposrednega prosilca, če se identifikacija prosilca izvede neposredno prek pooblaščenca za registracijo (komercialist, notar, panožno ali drugo združenje, ki so predhodno pisno sprejeli pooblastilo, prek katerega trgovinska zbornica prenese identifikacijo).

 
Zahtevani pogoji

 • dopolnili ste 18 let;

 • ste imetnik davčne številke (ali podobne identifikacijske številke);

 • imate elektronsko pošto (za vso komunikacijo s strani ustanove izdajateljice);

 • ste imetnik veljavnega osebnega dokumenta, ki ga je potrebno predložiti na okencu;

 • niste imetnik elektronske osebne izkaznice.


Cene
Prva izdaja kartice CNS je brezplačna za zakonitega zastopnika podjetij s sedežem v pokrajini, ki so vpisana v register podjetij.
Za nadaljnje kartice je potrebno plačati 25,00 € – vključno s tistimi, izdanimi za strokovnjake in fizične osebe.
Podaljšanje digitalnih potrdil na okencu: digitalni podpis 10,00 € + DDV, potrdilo CNS 7,00 € (administrativni stroški).
 

Digitalni tahograf

Kam: Borzni trg, 14, Trst - mezanin – soba št 1 (čakalnica)
 
Komu se obrniti Register podjetij
 
Kdaj: od ponedeljka do petka od 08.30 do 12.30
 
Kontakti: 040 6701 213 – fax 040 6701 329

Digitalni tahograf je elektronski instrument, ki služi za beleženje časa vožnje voznikov tovornih vozil in avtobusov in je nastal zaradi potrebe po nadomestilu predhodne analogne naprave, pri kateri je sčasoma bilo možno enostavno ponarejanje s strani uporabnikov in je tako omogočala prirejanje podatkov v zvezi z urniki, kar je povzročilo resno izkrivljanje svobodne konkurence na trgu cestnega prometa.
Digitalni tahograf je sestavljen iz dveh elementov, bistvenih za njegovo rabo:
 
vozne enote: gre za napravo, podobno avtoradiu ali CD predvajalniku, ki vsebuje dva čitalca pametnih kartic, ročno vhodno stikalo, zaslon za prikaz podatkov in majhen tiskalnik.
pametne kartice.

 
Pregled podatkov
Digitalni tahograf s pomočjo varne povezave s senzorji vozila v svoj spomin zabeleži podatke v zvezi z rabo vozila za obdobje enega leta. Pomembni so zlasti naslednji: identiteta voznika ali voznikov, čas vožnje in počitka, način vožnje (posamezno ali v skupini).
Druge funkcije

Poleg tega naprava beleži:

 • identifikacijske podatke o vozilu (doživljenjsko);

 • prevoženo razdaljo;

 • nepravilnosti pri delovanju in okvare (za eno leto);

 • hitrost, uporabljeno v zadnjih 24 urah uporabe vozila.
   
  Digitalni podpis

  Kam: Borzni trg, 14, Trst - mezanin – soba št 1 (čakalnica) 
  Komu se obrniti Register podjetij 
  Kdaj: od ponedeljka do petka od 08.30 do 12.30 
  Kontakti: 040 6701 213 – fax 040 6701 329

  Digitalni podpis se lahko opredeli kot elektronsko različico klasičnega podpisa na papirju in ima enako pravno veljavnost kot slednji. Tesno je povezan z elektronskim dokumentom in slednjega izpopolnjuje s številnimi podatki, ki nedvoumno potrjujejo njegovo integriteto, avtentičnost in neoporečnost.

  Temeljne značilnosti elektronskega dokumenta z digitalnim podpisom so:

 • avtentičnost: nedvoumna istovetnost podpisnika;

 • integriteta: jamstvo, da elektronski dokument po podpisu ni bil nedovoljeno spremenjen;neoporečnost: šteje se, da digitalni podpis pripada lastniku naprave za

 • elektronsko podpisovanje, razen če obstaja dokaz o nasprotnem;

 • pravna veljavnost: podpisani elektronski dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom izpolnjuje pravne zahteve glede pisne oblike, če je izdelan ob upoštevanju tehničnih pravil, ki so določena v skladu z 71. členom (zakonskega odloka št. 82-CAD z dne 7. marca 2005) ter daje možnost preverjanja istovetnosti avtorja in verodostojnosti dokumenta.
  Digitalni podpis je mogoče izdelati s pomočjo nacionalne kartice za dostopanje do spletnih storitev javne uprave(s posebnim čitalnikom, ki se ga poveže z računalnikom) ali s prenosno napravo, poimenovano poslovni ključ (Business Key).
   
  Zahtevani pogoji

 • dopolnili ste 18 let;

 • ste imetnik davčne številke (ali podobne identifikacijske številke);

 • imate elektronsko pošto (za vso komunikacijo s strani ustanove izdajateljice);

 • ste imetnik veljavnega osebnega dokumenta, ki ga je potrebno predložiti na okencu;

 • niste imetnik elektronske osebne izkaznice.
   
   
  Cene
  Prva izdaja kartice CNS je brezplačna za zakonitega zastopnika podjetij s sedežem v pokrajini, ki so vpisana v register podjetij.
  Za nadaljnje kartice je potrebno plačati 25,00 € – vključno s tistimi, izdanimi za strokovnjake in fizične osebe.
   
   
  Pametni USB ključ

  Kam: Borzni trg, 14, Trst - mezanin – soba št 1 (čakalnica)

  Komu se obrniti Register podjetij

  Kdaj: od ponedeljka do petka od 08.30 do 12.30

  Kontakti: 040 6701 213 – fax 040 6701 329


  Pametni USB ključ (združljiv z Windows, Linux in MAC) je orodje za digitalni podpis, podobno državni kartici za storitve – zato kartica CNS vsebuje digitalne podpise – vendar je razlika v tem, da ključek ne potrebuje čitalca, ker se z računalnikom poveže neposredno prek USB vmesnika.
   
  Osebam s funkcijo znotraj podjetja torej omogoča digitalni podpis elektronskih dokumentov (bilance, računi, pogodbe itd.), vstop v omrežje storitev javne uprave in brezplačen dostop do informacij v zvezi z lastnim podjetjem iz registra podjetij prek portala registroimprese.it:

 • standardnega izpisa, zgodovinskega izpisa, obrtnega izpisa, izkaznice podjetja;

 • obrazca za izjavo, ki nadomešča potrdilo iz registra podjetij;

 • predloženih statutov, aktov in računovodskih izkazov;

 • stanja plačil letne pristojbine;

 • stanja registra podjetij (upravna preglednost).
   
  Potrebno je opozoriti, da je veljavnost ključa CNS 6 let, dve potrdili na mikročipu (CNS in podpis) z veljavnostjo 3 let pa se lahko podaljšata samo enkrat, nato je potrebno prositi za izdajo nove naprave.
   
  Za izdajo se je potrebno zglasiti:

 • neposredno na okencu, po predhodnem dogovoru. V tem primeru je potrebna fizična prisotnost prosilca (kartice ni mogoče izdati pooblaščencu);

 • pri pooblaščenem posredniku. V tem primeru za izdajo ključa na okencu trgovinske zbornice ni potrebna fizična prisotnost neposrednega prosilca, če se identifikacija prosilca izvede neposredno prek pooblaščenca za registracijo (komercialist, notar, panožno ali drugo združenje, ki so predhodno pisno sprejeli pooblastilo, prek katerega trgovinska zbornica prenese identifikacijo).


Za podaljšanje digitalnih potrdil, ki se lahko izvede od 90 dni do enega dneva pred iztekom, se imetnik lahko zglasi neposredno na okencu, po predhodnem dogovoru, ali pa za to poskrbi samostojno z upoštevanjem navodil svoje ustanove izdajateljice prek ustrezne spletne strani.
 
Zahtevani pogoji

 

 • dopolnili ste 18 let;

 • ste imetnik davčne številke (ali podobne identifikacijske številke);

 • imate elektronsko pošto (za vso komunikacijo s strani ustanove izdajateljice);

 • ste imetnik veljavnega osebnega dokumenta, ki ga je potrebno predložiti na okencu;

 • niste imetnik elektronske osebne izkaznice.
   
  Cene
   
  40,00 € za podjetja, ki niso še zaprosila za izdajo naprave z digitalnim podpisom, 70,00 € za nadaljnje izdaje in druge primere.  Seznami in imeniki, certificirano obvestilo o začetku dejavnosti (S.C.I.A.) in druga dovoljenja