Prispevki za ustanovitev in razvoj podjetij


Podjetnik ali bodoči podjetnik, ki namerava zaprositi za pomoč, se lahko obrne na:

Aries - Posebno podjetje Trgovinske zbornice
Urad za ustanovitev in razvoj podjetij
3. nadstropje, soba 310
Tel.: 040 6701400
contributi@ariestrieste.it

Aries nudi informacije o obstoječih vrstah pomoči za ustanovitev in razvoj podjetij v Tržaški pokrajini.

Najprej je treba vsekakor ugotoviti naslednje:

  • v primeru bodočega podjetnika je pomembno natančno opredeliti njegovo podjetniško zamisel, kar omogoči določitev sektorja, v katerem bo delovalo novo podjetje. Poleg tega je koristno ugotoviti, katere naložbe bi bile potrebne, izračunati njihov znesek in določiti operativni sedež podjetja;

  • v primeru že delujočega podjetnika je pomembno v poslovnem registru preveriti šifro dejavnosti podjetja in tako točno opredeliti, v kateri sektor delovanja spada podjetje. Nato je treba ugotoviti naložbe in stroške ter izračunati njihov znesek;

  • še preden nastanejo stroški in pred naročanjem blaga in storitev pri dobaviteljih ter predplačili, je zelo pomembno pozanimati se o možnih olajšavah in subvencijah. V večini primerov namreč uredbe ne predvidevajo možnosti retroaktivnega uveljavljanja, zato mora biti zahtevek za prispevek ali financiranje pripravljen na podlagi predračuna.

 

Prispevki Zbornice za podporo gospodarskega razvoja pokrajine

Javne ustanove in njihove agencije, pospeševalni centri in upravljalci pobud javnega interesa (konzorciji, agencije, združenja, odbori...) lahko od Trgovinske zbornice dobijo podporo za akcije, katerih cilj je gospodarski razvoj pokrajine ali vzpostavljanje socialne in gospodarske infrastrukture. 
Zahtevek za podporo se lahko vloži vsako leto med 28. februarjem in 31. avgustom, vsaj 30 dni pred začetkom pobude.

 

 

Prispevki zbornice za podporo internacionalizacije

Mala in srednja podjetja, ki nameravajo razširiti svoje dejavnosti izven državnih meja, lahko zaprosijo za večnamenski kupon za kritje dela stroškov, nastalih zaradi sodelovanja v pobudah za internacijonalizacijo poslovanja (službena potovanja v tujino, sodelovanje na sejmih v tujini).
 

Dodeljevanje prispevkov zbornice za podporo internacijonalizacije (v italijanščini) 

Izplačilo kuponov za podporo internacijonalizacije  (v italianščini)

 

Prispevki za podporo podjetništva mladih - Deželni zakon FJk št. 5/2012

Rok za vložitev prošenj za pridobitev prispevkov za projekte podjetništva mladih, ki so odobreni v skladu s členom 20, odstavek 3 in 4 deželnega zakona FJK št.5 dne 22/05/2012, se vsako leto začne 1. juljia in izteče 31. julija. Ti so nepovratni prispevki (50%) za ustvarjenje novega podjetja, katerega lastniki so lahko mladi od 18 do 35 let ali za podporo podjetij mladih ljudi, ki so vpisane v Registru podjetij manj kot eno leto ob oddaji prošnje. Med dovoljene stroške štejemo:

a) nakup in leasing dobrin, ki so nujno potrebne za opravljanje dejavnosti
b) stroške ustanovitve podjetja

Vsa dokumentacija, ki je potrebna za predložitev prošnje, je obljavljena na spletnih straneh Aries in Unioncamere FVG.

Za dodatne informacije:

Posebno podjetje Aries
Urad za ustanovitev in razvoj podjetij
tel. 040 6701403 512
contributi@ariestrieste.it

 

Nepovratni prispevki za podporo projektov ženskega podjetništva (v italijanščini) 

Prispevki za izboljšanje turističnih podjetij (v italijanščini) 

Prispevki za večletne izobražavalne programe v tujini (v italijanščini)