Uradi

Stvarne storitve:

 • spodbujanje gospodarstva, trženje in valorizacija značilnih proizvodov pokrajine

 • krepitev infrastruktur

 • urejanje trga (spravne in arbitražne storitev za reševanje sporov, boj proti ponarejanju in nepoštenih pogodbenih klavzul, zbirka običajev in lokalnih tradicij)

 • podporo tehnološkim inovacijam, povezovanje sveta raziskave s podjetji

 • izvajanje kemičnih analiz blaga

 • prirejanje konferenc, ter izobraževalne in informativne dejavnosti

 • tehnična pomoč in informacije na področju pridobivanja patentov za industrijske izume, uporabne in industrijske modele ter skice (design).

 • vložitve nacionalnih zahtevkov za državne patente izumov, uporabnih in industrijskih modelov, skicov, ter vloge za registracijo državnih in mednarodnih blagovnih znamk (preko uradapatente)

Upravne storitve:

 • elektronska registracija in certifikacija podjetij

 • digitalni podpis aktov in dokumentov

 • računalniško vodenje registrov, imenikov in seznamov

 • izdaja potrdil o poreklu blaga za izvoz in zvezkov ATA

 • izdaja eletronskih kartic za nakup deželnega bencina po znižani ceni.