Enotno obvestilo


Splošne informacije

Enotno obvestilo (ComUnica) je telematski postopek, ki je s 1. aprilom 2010 postal obvezen in ki omogoča izvajanje vseh pomembnejših zahtev, potrebnih za ustanovitev podjetja.

Uveden je bil z Zakonom št. 40/2007 za poenostavitev in poenotenje vseh obveznosti do INPS, INAIL, davčnega urada (DDV) in registra podjetij, ki so potrebne za ustanovitev in delovanje podjetja.

Z enotnim obvestilom je mogoče izpolniti naslednje obveznosti:

  • izjavo o začetku izvajanja dejavnosti, spremembo podatkov ali prenehanje opravljanja dejavnosti za namene DDV, v skladu s 35. členom Uredbe predsednika republike št. 633/1972,
  • vlogo za vpis novih podjetij, spremembo, prenehanje delovanja v registru podjetij ter gospodarski in upravni register (R.E.A.), z izjemo obveznosti predložitve računovodskih izkazov,
  • vlogo za vpis, spremembo, prenehanje delovanja podjetja za INAIL,
  • vlogo za vpis, spremembo, prenehanje delovanja v registru podjetij za INPS v zvezi z obrtnimi podjetji, ki opravljajo komercialne dejavnosti, v skladu s členom 44(8) Zakonske uredbe št. 269/2003,
  • vlogo za vpis in prenehanje delovanja podjetja z zaposlenimi za INPS,
  • sprememba podatkov podjetja z zaposlenimi za INPS v zvezi z opravljanjem dejavnosti, prenehanjem dejavnosti, spremembo naziva samostojnega podjetnika, spremembo pravne oblike, ponovnim aktiviranjem dejavnosti, prekinitvijo dejavnosti, spremembo registriranega sedeža, spremembo poslovnega sedeža,
  • vlogo za vpis, spremembo, prenehanje delovanja kmetijskega podjetja za INPS,
  • vlogo za vpis, spremembo, prenehanje delovanja obrtnega podjetja v registru obrtnih podjetij.
Kaj potrebujete za uporabo enotnega obvestila

Digitalni podpis: enotno obvestilo je podpisano z digitalnim podpisom uporabnika. Digitalni podpis na elektronskem dokumentu ima enako pravno vrednost kot lastnoročni podpis.

Registracija: za pošiljanje dokumentov registru podjetij se je potrebno registrirati. Uporabniško ime in geslo lahko pridobite ob spletni registraciji v register podjetij ali preko sporazumov s poslovnimi in poklicnimi združenji.

Certificirana elektronska pošta (PEC): potrebna je za prejem potrdila o prejemu poslanih dokumentov in nadaljnjih obvestil s strani organov. Za več informacij o PEC kliknite tu

Programska oprema: vso programsko opremo za izpolnjevanje in pošiljanje enotnega obvestila (ComUnica) lahko brezplačno prenesete s spletne strani www.registroimprese.it.
Poleg tega se lahko datoteko ComUnica ustvari tudi brez namestitve kakršne koli programske opreme prek aplikacije Starweb.