Finance in promocija, statistični urad

Področje: Finance in promocija, statistični urad
Vodja: Claudio Vincis
Odgovorna oseba: Fabia Bensi

Kontakti:


Certificirana elektronska pošta (PEC): ragioneria@pec.vg.camcom.it


Finance, obračun in računovodstvo: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 – 2.nadstropje – sobe 211 – 212 – 214 - 215 - tel. 040 6701 201/202/230/231/214/246 - faks 040 6701321 -  ragioneria@vg.camcom.it

Promocija: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 - 1.nadstropje – soba 111 - tel. 040 6701 243 - faks 040 6701321 -  promozione@vg.camcom.it

Statistični urad: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 – 2. nadstropje – soba 210 - tel. 040 6701 229 - faks 040 6701321 - statistica@vg.camcom.it , alessandro.delfrate@vg.camcom