Kemijski blagovni laboratorij

Področje: Gospodarsko-finančna uprava, raziskave in statistika
Vodja: Claudio Vincis
Direktor: Sergio Cozzutto

Ustanovljen je bil leta 1906 in izvaja številne analize na raznovrstnem blagu, s čimer nudi zanesljive in certificirane ocene v zelo kratkih rokih, ki se, v skladu s standardi UNI EN CEI EN ISO/IEC 17025:2005, nanašajo na:

  • zdravje živil,
  • skladnost s predpisi in določbami, ki so priznani v evropskem merilu,
  • onesnaževanje tal, kjer se nahajajo ali so se nahajala podjetja, ki so potencialno onesnaževala vodo ali zrak

Prepoznavnost in dokazano usposobljenost laboratorija na specifičnem področju kave je potrdilo Ministrstvo za zdravje, ki je ta laboratorij imenovalo za edini pristojni organ na državni ravni za potrjevanje pošiljk zelene kave pred dobavo na domači trg.

Kdaj:

  • od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30


Kontakti : Ul. Travnik, 14  - San Dorligo della Valle - Dolina (TS) - tel. 040 6701604 - lab@ts.camcom.it - sergio.cozzutto@ts.camcom.it

Izdelki in storitve (v italijanščini)
Kemijske analize in analize blaga
Kemijske analize in analize blaga