Okence za poravnavo in poslovne storitve

Področje: Gospodarski register in regulacija trga
Začasni vodja: Pierluigi Medeot
Odgovorna oseba: Stefano PES


Certificirana elektronska pošta (PEC): regolazione.mercato@pec.vg.camcom.it
                                                                      mediazione-sovraindebitamento@pec.vg.camcom.it
                                                                      metrico@pec.vg.camcom.it

Kontakti


Konciliacija: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 – 2. nadstropje – sobi 206 - 225 - tel. 040 6701275 - faks 040 6701321 - mediazione@vg.camcom.it

Arbitraža: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 – 2. nadstropje – sobi 224 - 225 , tel. 040 6701239 - faks 040 6701321 - stefano.pes@vg.camcom.it

Protesti: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 – 2. nadstropje – soba 222 - tel. 040 6701203 - fax 040 6701321 - protesti@vg.camcom.it

Patenti: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 – 2. nadstropje – soba 222 - te. 040 6701 203- faks 040 6701321 - brevetti@vg.camcom.it

Meritve: Ul. Travnik, 14 - San Dorligo della Valle - Dolina (TS) - tel. 040 6701 630 - faks 040 6701630 metrico@vg.camcom.it


Standardne pogodbe in deontološki kodeksi: Borzni trg/Piazza della Borsa 14 - 2. nadstropje - soba 225 - tel. 040 6701239 - fax 040 6701321 - regolazione.mercato@vg.camcom.it

Nagradne igre: Borzni trg/piazza della Borsa, 14 – 2. nadstropje - soba 224 – tel 040 6701394 – fax 040 6701321 – regolazione.mercato@vg.camcom.it

Uzance in običaji: Borzni trg/piazza della Borsa, 14 – 2. nadstropje - soba 225 – tel 040 6701239 – fax 040 6701321 - regolazione.mercato@vg.camcom.it




Izdelki in storitve (v italijanščini)
Arbitraža
Vpis v seznam arbitrov
Vpis v seznam svetovalcev in razsodnikov
Patenti
Izdaja potrdil o registraciji nacionalnega patenta
Poravnava prezadolženosti
Poravnava prezadolženosti
Bančni-finančni posrednik pri poravnavi
Bančni-finančni posrednik
Poravnalni postopek
Poravnalni postopek
Tipične pogodbe – Deontološki kodeksi
Tipične pogodbe – Deontološki kodeksi
Nagradne prireditve
Nagradne prireditve
Urad za meritve
Dodeljevanje blagovne znamke nakita
Obnovitev blagovne znamke nakitan
Preverjanje merilnih instrumentov
Pokrajinska zbirka poslovnih običajev
Pokrajinska zbirka poslovnih običajev
Okence za proteste
Izbris zaradi nezakonitosti ali napačnosti protesta čeka ali menice
Izbris protesta menice zaradi plačila v 12 mesecih od vložitve protesta
Izbris protesta menice, plačane po 12 mesecih od vložitve protesta ali čeka po sodni obnovitvi veljavnosti
Zahtevek za evidentiranje plačila po 12 mesecih od vložitve protesta menic