Organizacijski razvoj kakovost in nadzor upravljanja

Osebje urada je neposredno odvisno od Generalnega sekretarja Pierluigija Medeot
Odgovorna oseba: Margherita Ferrauto

Kontakti:


Certificirana elektronska pošta (PEC): personale@pec.vg.camcom.it

Borzni trg / Piazza della Borsa 14 – 2. nadstropje, sobe 213 – 216 - 218 - tel. 040 6701 283/224/242 - faks 040 6701321 - personale@vg.camcom.it