Register podjetij in imeniki

Informazioni e servizi digitali camere di commercio


Področje: Ekonomske evidence in urejanje trga
Začasni vodja: Pierluigi Medeot
Odgovorna oseba: Michele Bossi                                                                             Splošne informacije

Register podjetij je pravno-ekonomski register, ki italijanskim podjetjem omogoča celovit sistem oglaševanja in informacij. Za vodenje, pripravo, shranjevanje in upravljanje registra so izključno pristojne trgovinske zbornice.

Register podjetij je edinstven, razdeljen pa je na splošni in posebni del.

Splošni del zajema:


- osebne ali kapitalske družbe
- zadruge
- konzorcije z zunanjimi dejavnostmi in zadružna podjetja
- podjetja, ki so ustanovljena v tujini, a imajo upravni sedež ali podružnico na italijanskem ozemlju
- Evropska gospodarska interesna združenja
- javne ustanove s trgovsko dejavnostjo kot posebnim ali glavnim ciljem
- (večje) trgovce

Posebni del zajema:


- male trgovce
- neposredne kmetovalce
- kmete (samostojne ali združenja na podlagi opredelitve iz 2135. člena Civilnega zakonika)
- družbe civilnega prava
- podjetnike (samostojne ali združenja), ki so vpisani v register obrtnih podjetij (vpis opravijo vsa podjetja, vpisana v register obrtnih podjetij).

Kontakti


Register podjetij:
Borzni trg 14 - Mezanin - soba št. 1 (čakalnica)
tel. 040 6701 213 - call center 199.229830 faks 040 6701321- registro.imprese@vg.camcom.it 
Certificirana elektronska pošta (PEC): registro.imprese@pec.vg.camcom.it

Delovni čas

  • Ponedeljek - petek od 08.30 do 12.00
  • Torek in sreda tudi od 14.00 do 15.30


IZDELKI IN STORITVE ( v italijanščini)
Agenti v posredniških poslih
Vpis v imenik agentov v posredniških poslih
Strokovni izpiti za posrednike
Posredniki in presdstavniki
Trgovinski posredniki in predstavniki
Kmetijstvo
Vpis v Nacionalni seznam tehnikov in strokovnja-kov za deviška in ekstra deviška oljčna olja
Vpis v Seznam tehnikov in strokovnjakov za degustacijo vin z označbo porekla
Vpis v Seznam izvajalcev kmečkega turizma
Seznami in imeniki
 
Seznam pomorskih agentov v Tržaški, Videmski in Goriški pokrajini
Register električnih in elektronskih naprav
 
Špediterji
Pomorski posredniki
Potovalne agencije: potrdilo za izvajanje dejavnosti potovalnih agencij
 
 
Posebni del imenika pomorskih posrednikov v Tržaški, Videmski in Goriški
Register proizvajalcev baterij in akumulatorjev
Register obrtnih podjetij
Umetnostna in domača obrt, izdelava oblačil po meri
Mojstrski naslov
Instalacijska dela
Dostavne dejavnosti
Avtomehanične dejavnosti
Podjetja za čiščenje
Popravila vozil
Avtomehanične dejavnosti
Računovodski izkazi in seznam članov
Izdaja kopij aktov in računovodskih izkazov na okencu (iz fizičnega arhiva)
Izdaja kopij aktov in računovodskih izkazov na okencu (iz elektronskega arhiva)
Predložitev zaključnega računa in bilance stanja
Tahografske kartice
Digitalni tahograf
Izdaja potrdil za tujino
Dodelitev mehanografske številke ITALIANCOM
Izdaja zvezka ATA
Izdaja potrdil o prosti prodaji
Izdaja potrdil o poreklu
Legalizacija podpisa (bivši UPICA vizum)
Overitev vloženih dokumentov
Overitev faktur
Polaganje aktov in proračunov
Izdaja kopij aktov in računovodskih izkazov na okencu (iz fizičnega arhiva)
Izdaja kopij aktov in računovodskih izkazov na okencu (iz elektronskega arhiva)
Članarina
Kazni letne pristojbine (članarine)
Plačilo letne pristojbine (članarine)
Članarina
Seznami podjetij
Seznami podjetij (dostavljeni pri okencu)
Seznami podjetij (dostavljeni na elektronski obliki)
Strokovni izpiti
Izpit za vpis na seznam voznikov vozil in plovil za nelinijske javne prevoze
Strokovni izpiti za pomorskega agenta
Strokovni izpiti za izvajanje dejavnosti turističnih podjetij
Izpit za vpis na seznam pomorskih posrednikov v Tržaški, Videmski in Goriški pokrajini
Strokovni izpiti za posrednike
Strokovni izpiti za preskrbo in trgovino s hrano in pijačo
Dostava
Dostavne dejavnosti
Digitalni podpis
Državna kartica za storitve (Carta Nazionale dei Servizi – CNS)
Pametni USB ključ
Digitalni podpis
Instalacijska dela
Instalacijska dela
Ciščenje
Podjetja za čiščenje
Register uveljavljenih podjetij
Vpis v register uveljavljenih podjetij
Imenik voznikov
Imenik voznikov vozil in plovil za nelinijske javne prevoze
Izpit za vpis na seznam voznikov vozil in plovil za nelinijske javne prevoze
Imenik izvedencev in strokovnjakov
Imenik izvedencev in strokovnjakov
Kazni
Kazni letne pristojbine (članarine)
Upravne kazni Registra podjetij
Izpisi in potrdila
Spletna potrdila
Potrdila, izdana na okencu
Spletni izpisi
Izpisi, izdani na okencu
Potrdila, izdana v angleščini