Register za ravnanje z odpadki


Ministrstvo za okolje, varstvo prostora in morja, vodi Nacionalni register podjetij za ravnanje z odpadki, razdeljen pa je v nacionalni odbor s sedežem na samem Ministrstvu ter deželne in pokrajinske oddelke, ustanovljene na Trgovinskih zbornicah v glavnih mestih dežel in Avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano.
Trgovinska zbornica Julijske krajine je torej sedež oddelka Registra za ravnanje z odpadki za Furlanijo - Julijsko krajino.
Tajniške storitve deželnih oddelkov so zaupane trgovinskim zbornicam v glavnih mestih dežel, izvaja pa jih funkcionar zbornice, imenovan z aktom upravnega odbora.
Pristojnosti deželnih in pokrajinskih oddelkov so navedene v 6. členu, točka 2) Ministrskega odloka 406/1998.

Subjekti, ki morajo biti vpisani v register:
vsa podjetja, ki nameravajo izvajati naslednje dejavnosti na področju upravljanja z odpadki:
 • kategorija 1: zbiranje in odvoz komunalnih in podobnih odpadkov;
 • kategorija 2: zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov za recikliranje;
 • kategorija 3: zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov za recikliranje;
 • kategorija 4: zbiranje in odvoz posebnih nenevarnih odpadkov iz tretjih držav;
 • kategorija 5: zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov;
 • kategorija 6: upravljanje nepremičnih naprav v lasti tretjih oseb za odstranjevanje in recikliranje odpadkov;
 • kategorija 7: upravljanje premičnih naprav za odstranjevanje in recikliranje odpadkov;
 • kategorija 8: posredovanje in trgovanje z odpadki brez pridržanja le-teh;
 • kategorija 9: sanacija onesnaženih območij;
 • kategorija 10: sanacija območij in dobrin, ki vsebujejo azbest;
 • kategorija 11: zbiranje in odvoz lastnih nenevarnih odpadkov ter zbiranje in odvoz lastnih nevarnih odpadkov v količinah, ki ne presegajo 30 kilogramov ali 30 litrov na dan v skladu s 212. členom, osmim odstavkom Uredbe z zakonsko močjo 152/06, nadomeščenim z 2. členom, tridesetim odstavkom Uredbe z zakonsko močjo 4/08.
Vpisi so lahko navadni ali poenostavljeni.
Navadni vpis se nanaša na vsa podjetja, ki so vpisana v Register na osnovi zahtevka za vpis (kategorije 1-4-5-6-7-8-9-10).
Poenostavljeni vpis se nanaša na vsa podjetja in ustanove, ki so vpisane v Register na osnovi obvestila in sicer:
 • posebne agencije, konzorciji in družbe iz 22. člena Zakona št. 142 z dne 8/6/1990 in kasnejših sprememb, ki izvajajo dejavnosti upravljanja s komunalnimi in podobnimi odpadki za občine ali občinski konzorciji (kategorije 1-6);
 • Podjetja, ki zbirajo in odvažajo nevarne in nenevarne odpadke za recikliranje (kategoriji 2 in 3);
Registracija se izvrši na deželnem oddelku, kjer je sedež podjetja.
Registracija velja pet let in je obnovljiva na osnovi zahtevka za obnovitev.
Registrirana podjetja morajo deželnemu oddelku sporočiti vse spremembe, ki bi lahko vplivale na registracijo (na primer, sprememba sedeža podjetja, zamenjava pravnih zastopnikov, umestitev sredstev itd) na osnovi zahtevka za spremembo.
Za registracijo v kategorijo 11 velja poseben postopek (kliknite na kategorijo 11 in ne zapade.

 
Zelo pomembno opozorilo za tuja (tudi slovenska) podjetja, ki so že vpisana v register za ravnanje z odpadki

V primeru, da je tuje podjetje (torej tudi slovensko podjetje) pridobilo pred 15. oktobra 2016 potrdilo o vpisu na podlagi zakonodaje, ki je bila prej v veljavi, mora podjetje glede na nove predpise ažurirati vpis v Deželno sekcijo registra. Navodila in obrazci lahko najdete v tej strani.
Rok za ažuriranje vpisa je italijansko Ministrstvo za okolje podaljšal do 15. maja 2017.