Splošno tajništvo / URP - Urad za odnose z javnostjo

 

Osebje urada je neposredno odvisno od Generalnega sekretarja Pierluigija Medeot
Odgovorna oseba: Cristiana Vittigli

 

Kontakti


Certificirana elektronska pošta (PEC):
segreteria.generale@pec.vg.camcom.it


Posebno tajništvo:
Borzni trg 14 Piazza della Borsa 14 - 1. nadstropje - soba 113 - tel. 040 6701 204 - faks 040 6701321 - angela.decarolis@vg.camcom.it

Generalno tajništvo: Borzni trg 14 - Piazza della Borsa 14 - 2. nadstropje - soba 202 - tel. 040 6701 261/232/402/277 - faks 040 6701321- segreteria.generale@vg.camcom.it

URP – Urad za odnose z javnostjo Piazza della Borsa/Borzni trg 14 – 1. nadstropje - soba 104
Kontakti: tel. 040 6701 333 - faks 040 6701 321 - urp@vg.camcom.it

Protokol: Borzni trg / Piazza della Borsa 14 - mezanin – soba 14 - tel. 040 6701236/288 - faks 040 6701321- protocollo@vg.camcom.it - cciaa@pec.vg.camcom.it
 

Izdelki in storitve (v italijanščini)

Registracija dokumentov 

URP - Urad za odnose z javnostjo

 


Neformalni in formalni dostop do upravnih dokumentov
Predložitev pritožbe
Sporočanje pobud in predlogov