Upraviteljstvo in splošne storitve

Področje: Ekonomsko - finančna uprava, statistični urad
Vodja: Claudio Vincis
Odgovorna oseba: Maria Rita Elena Labianca

Kontakti

Certificirana elektronska pošta (PEC): provveditorato@pec.vg..camcom.it
Upraviteljstvo:
 Borzni trg, 14 - Piazza della Borsa 14 -  mezanin - sobe 7,8,9
tel.   040 6701 234/274/284/398/508 - faks 040 6701321- provveditorato@vg.camcom.it