Urad za okolje

Področje: Gospodarski register in regulacija trga
Začasni vodja: Pierluigi Medeot
Odgovorna oseba: Michele Bossi

  • izvaja tajniška dela za Oddelek Dežele Furlanije Julijske krajine za državni register podjetij, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki;
  • skrbi za izvajanje obveznosti, ki jih zahteva nadzorni sistem sledljivosti odpadkov (SISTRI) – prevozniki odpadkov;
  • skrbi za izvajanje obveznosti, ki jih zahteva nadzorni sistem sledljivosti odpadkov (SISTRI) v pristojnosti Zbornice;
  • sprejema okoljske izjave in izdaja statistike o katastru odpadkov.


    OBVESTILO
Od 7. septembra 2014 je prenehal veljati ministrski odlok št. 406 dne 28. aprila 1998. Nov ministrski odlok št. 12 z dne 03.06.2014 pa je začel veljati z objavo v Uradnem listu Rep. Italije št.195 dne 23. avgusta 2014. Odlok vsebuje novi Pravilnik o organizaciji Registra za ravnanje z odpadki – t.i. Albo gestori ambientali.
OBVEŠČAMO, DA SO VSE INFORMACIJE O KATEGORIJI REGISTRA NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH V AŽURIRANJU!
Za več informacij in za posebna vprašanja se lahko obrnete (po telefonu oz. osebno) na Urad v običajnem delovnem času (od ponedeljka do petka od 08.30 do 12.00, ob torkih in sredah tudi od 14.00 do 15.30) preberite tudi spletno stran www.albogestoririfiuti.it/iscrizionetelematico.aspx .Kontakti


Certificirana elektronska pošta (PEC): ambiente@pec.vg.camcom.itUl. Travnik, 14 - San Dorligo della Valle - Dolina (TS) - tel. 040 6701 616/617/611 - faks 040 6701620 - ambiente@vg.camcom.it